Služby pro Společenství vlastníků jednotek a Bytová družstva

Ekonomická oblast

– vedení účetnictví, zasílání výkazů na Finanční úřad,
– vedení mzdové agendy,
– zpracování předpisů plateb,
– zpracování podkladů pro SIPO výběry plateb prostřednictvím služby SIPO,
– kontrola a evidence plateb jednotlivých vlastníků,
– upomínání pohledávky u dlužníka, aktualizování evidence dlužníků,
– zpracování podkladů pro soudní vymáhání dlužných plateb,
– kontrola dodavatelských faktur a jejich úhrada z účtu domu,
– sledování termínů periodických plateb,
– vyhodnocování provozních nákladů, zejména analýza “fondu oprav”,
– zpracování podkladů pro odečty vodoměrů,
– zpracování podkladů pro odečty poměrových měřidel na topných tělesech (ITN),
– zpracování ročního vyúčtování služeb spojených s užíváním jednotek.

Technická oblast

– zajištění oprav a technické údržby společných částí domu na základě rozhodnutí společenství,
– zpracování podkladů pro poptávkové řízení na revitalizace domů, rekonstrukce rozsáhlejší opravy,
– zajištění pojištění domu,
– zajištění pravidelných revizí a kontrol v daných periodikách a následně zajištění odstranění revizních závad,
– zajištění nepřetržité havarijní služby (voda, topení, plyn, elektro, výtahů, a dalších).

Administrativní oblast

– převzetí dokumentace u stávajícího správce na základě zplnomocnění,
– evidence vlastníků jednotek, družstevníků; evidence osob užívající jednotlivé jednotky,
– příprava smluv s dodavateli služeb (dodávka vody, tepla, elektrické energie, výtahů, úklid domu, odvoz odpadů,  a podobně…),
– zajištění ustanovující schůze u notáře včetně vzorových stanov,
– zajištění organizace schůze shromáždění vlastníků a bytových družstev,
– zajištění běžné agendy společenství vlastníků jednotek.

Profesionální externí předseda

Nabízíme výkon profesionálního externího předsedy SVJ. Nabídka je vhodná pro SVJ, která ve svých řadách nemohou najít zájemce k výkonu této funkce.